Privacy verklaring Cowcity
Cowcity (speelweek Koewacht) verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil Cowcity u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via peter@cowcity.nl.

Gegevensverwerking
Cowcity verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar vrijwilligersadministratie, sponsorbeleid, aanmelding activiteiten en om te informeren over acties en projecten. Cowcity verstrekt persoonsgegevens niet aan derden. Cowcity draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Cowcity kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cowcity, en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt. Cowcity verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

Vrijwilligers die bij Cowcity zijn aangesloten
Kinderen en ouders die zich aanmelden/inschrijven voor de speelweek en/of gerelateerde activiteiten
Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergiee╠łn enkel met uw toestemming.

Waarom gebruikt Cowcity mijn gegevens?
Cowcity verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk van dienst te kunnen. Daarnaast kan Cowcity uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het gebruik van fotomateriaal op de website of Facebook pagina.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Cowcity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt Cowcity mijn gegevens met anderen?
Cowcity verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peter@cowcity.nl.

Maakt Cowcity gebruik van cookies?
Cowcity maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies.

Wijzigingen privacy beleid
Cowcity houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.